Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Nedir

Mindfulness şimdiki ana yargısız ve açık olarak dikkatini vermek ve bu anda her ne meydana geliyorsa kabullenmektir. Hem farkındalık hem de bilinçliliği içeren, kabul, yargısızlık ve şimdiki ana odaklanmayı temel alan derin bir farkındalık halidir. Bilincin bilincinde olmaktır. Bu halde birey dikkatinin an be an nereye yöneldiğinin ve zihninin ne ile meşgul olduğunun farkındadır..

Neler Yaparız

Kurumlarda Mindfulness

  • Farkında Liderlik Programı
  • Tadımlık Program
  • MBSR 6 Haftalık Program
  • Farkında İşyeri Programı

Şefkat ve Öz-şefkat

Şefkat acıya, kedere ve ızdıraba çok biçimli verilen bir yanıttır içinde merhameti empatiyi cömertliği ve kabulü barındırır. Cesaretin , hoşgörünün sakinliğin ipleri şefkat kumaşının içinde eşit olarak dokumuştur. Tüm bunların ötesinde şefkat acının gerçekliğine açık olma kapasitesi ve bu acıların iyileşmesini istemesidir.

Mindfulness Eğitimi Sonrası Yorumlar

Katılımcılarımızdan Yorumlar

Mutlu YorumlarMakaleler

Sosyal Medyayı Nasıl Daha Etkin Kullanabiliriz?

 Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) kavramını daha çok kişiye ulaştırmak için sosyal medyayı nasıl daha etkin kullanabiliriz? Mindfulness Institute’ de Doç. [...]

Read More

KURU ÜZÜM EGZERSİZİ

Çoğumuz gündelik hayatımızı geçmişi düşünerek veya geleceğe odaklanarak, şimdiki anın zevkini çıkarmaktan uzak bir şekilde geçiririz. Sıkıntı veren duygular [...]

Read More

Ulusal Birliklerin Üyeleri için Etik İlkeler

Aşağıdaki etik ilkeler Avrupa Mindfulness Temelli Yaklaşımlar Birliği Etik Grubunun önerileridir. Ulusal birliklerin ihtiyaçlarına göre belirlenebilir ve değiştirilebilir.Ulusal Birliklerin [...]

Read More

BİLİNÇLİ FARKINDALIK OKUMA ÖNERİLERİ

Türkce Kaynaklar 1. Özyeşil, Z. (2011) Öz-anlayış ve Bilinçli farkındalık, maya akademi yayınevi. 2. Ögel, K. (2012) Bilişsel Davranışçı Terapilerde üçüncü [...]

Read More

BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ PROGRAMLAR

Bilinçli farkındalık temelli programlarda yaşamlarımızda bilinçli farkındalığı sağlayabilmek amacıyla geliştirilmiş tutumlara yönelik bir çok teknik vardır. Temel tutumlar yargılamama, [...]

Read More

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Nedir ?

Bilinçli farkındalık şimdiki ana yargısız ve açık olarak dikkatini vermek ve  bu anda her ne meydana geliyorsa kabullenmektir. Hem [...]

Read More

BİLİNÇLİ FARKINDALIK YOLUYLA EBEVEYN EĞİTİMİ (1)

Araştırmalar bilinçli farkındalık yaklaşımının anne, çocuk ve bakıcı arasındaki ilişkiye olumlu yönde etkisi olduğunu gösterir. Bilinçli Farkında Ebeveynlik eğitimi, [...]

Read More

MBSR (BİLİNÇLİ-FARKINDALIK TEMELLİ STRES AZALTMA PROGRAMI) VE STRES

Stres modern yaşamda he zaman ve her yerdedir. Bazı insanlar strese olumlu karşılık vermeye yönelse de, çoğunlukla olumsuz bir [...]

Read More