Kurumlarda Mindfulness

Kurumlarda Bilinçli Farkındalık Programım

Tadımlık Program

Kurumun hedefleri ile paralellik gösterecek şekilde özel hazırlanmış bir saate kadar bilinçli-farkındalığa giriş konuşması, 100 kişiye kadar katılım olabilir. Konunun kavramsal boyutuna giriş yapılacak ve tadımlık uygulamalar yapılacaktır.

Farkında İşyeri Programı

12 saatin iki günde tamamlandığı bu programda katılımcının uygulamalar ile ilgili daha detaylı bir anlayış geliştirmesini sağlamak amacı ile pratik çeşitlendirilir. Hedef kurumsal hayatta mindfulness tekniklerinden nasıl yararlanacağının aktarılmasıdır.  Üzerinde katkı sağlanacağı ana yetkinlikler stres yönetimi, duygusal zeka ve verimlilikdir.

Farkında Liderlik Programı

Bu iki günlük (12 saat) program özellikle yöneticilere odaklıdır. Kurumlarda mindfulness eğitiminin lider profiline uygun şekilde düzenlenmiş halidir.  Liderler ile y- jenerasyonu ile birlikte değişen dinamiklere uyum sağlamada destek olacak yetkinlikler üzerinde çalışırken, farklı bir deneyim ve bakış açısı sunmak amaçlanmaktadır.  Üzerinde katkı sağlanacağı ana yekinlikler netlik, içten ilgi, odak ve yaratıcılıktır.

MBSR 6 Haftalık Program

Eğitim her hafta 6×60 dk yapılacak grup çalışmalarından oluşur, toplam 24 saatin tamamlanması ile uluslar arası MBSR sertifikası verilir. Katılımcılara mindfulness (bilinçli-farkındalık)  uygulamaları, konunun eğitimini uluslararası standartlarda almış eğitmenimiz tarafından öğretilir. Böylece bilinçli-farkındalığı gündelik hayatlarına nasıl dahil edeceklerini öğrenirler. Bu grup çalışmaları iş ortamında haftada bir gün yapılır ve her gün en az 10 dk pratikle desteklenir. Eğitimin sonunda katılımcılar bilinçli-farkındalık hakkında kullanılabilir bir bilgi birikimine sahip olacaklar ve 21. yüzyıl iş ortamının değişen dinamiklerine uyum sağlayabileceklerdir

İletişim Kutusu