Ulusal Birliklerin Üyeleri için Etik İlkeler

Ulusal Birliklerin Üyeleri için Etik İlkeler

Aşağıdaki etik ilkeler Avrupa Mindfulness Temelli Yaklaşımlar Birliği Etik Grubunun önerileridir. Ulusal birliklerin ihtiyaçlarına göre belirlenebilir ve değiştirilebilir.

Ulusal Birliklerin Üyeleri için Etik İlkeler

MBSR, MBCT veya diğer bilinçli farkındalık (mindfulness) temelli müdahaleleri öğretirken, genel olarak sorumluluklarımın farkındayım. Bu nedenle, aşağıdaki etik ilkelere uyuyorum:

  1. Şeffaflık

Kurstan önce bütün katılımcılara içerik, biçim, süreç ve kurs ücreti hakkında olduğu kadar kısıtlamalar hakkında da bilgi veriyorum.

  1. Programın bütünlüğe saygı duymak

Bu öğretici programının bir üyesi olarak, eğitim programımı sertifikalı Eğitim Enstitüleri arasında yer alan bir Enstitünün bana öğrettiklerine dayandırıyorum.

MBSR, MBCT ve diğer bilinçli farkındalık temelli müdahalelerin (MBI) eğitim programlarının bütünlüğüne saygı gösteriyorum.  Bu isimleri kullanıyorken, eğitim programlarına onları -belirli bir programla ilgili olan araştırmalar dahilinde olmayan- yabancı unsurlarla karıştırmadan sadık kalıyorum.

  1. Süregiden öğrenim ve alıştırma yapma

Bilinçli farkındalık temelli öğretilerin değerlendirilmesi ile ilgili güncel metotları takip etmeye çabalayacağım ve faydalı uygulamaları devam ettireceğim.

Hem en yaygın örnek Budist geleneklerinde olduğu gibi manevi ve felsefi geleneklerle ilgili tarihi öncüller hem de güncel olan bilimsel ve klinik anlayış tarafından bilgi alan bilinçli farkındalığı, elimden geldiğince uygulama ve anlamada bir bütün halinde toplayacağım.

Bir öğretmen olarak, kendi fiziksel ve duygusal sağlığıma özen göstereceğim; bedenimin, duygularımın ve zihin durumlarımın farkında olacağım. Tüm müdahalelerim katılımcıya fayda sağlamak niyetiyle nazik ve şefkatli bir kalpten gelmeli.

  1. Sınırlarımı kabul etme

MBSR, MBCT ya da diğer MBI programlarının, zorunlu olan ilaç tedavisi ya da psikoterapi yerine geçemeyeceğinin farkındayım.  Programın/kursun katılımcı için yeteri kadar yardımcı olmaması durumunda,  yeterliliğimden ya da programdan/kurstan kaynaklanan herhangi bir sınırlamayı belirteceğim.

  1. Katılımcılarla olan ilişkinin sorumluluğu

Öğretmen ve katılımcı arasındaki ilişkinin oransız olduğunun farkındayım. Bir öğretmen olarak, bilinçli farkındalıkta daha çok beceri ve deneyime sahibim.  Becerilerim ve deneyimlerimden, katılımcının kendi bilinçli farkındalık uygulamasının gelişimini kolaylaştırması amacı ile faydalanıyorum. Bu ilişkinin tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve herhangi bir sınırın çizgisini aşmamak için elimden geleni yapacağım.

  1. Konuyla ilgilenen diğer öğretmenlere saygı göstermek

Bilinçli farkındalığın benim diğer MBSR, MBCT ve diğer MBI öğretmenlerine olan davranışımı da bünyesinde bulundurduğunu anladım. Bu, sürmekte olan ya da potansiyel çekişmelere yapıcı bir şekilde doğrudan söz yöneltmeye teşebbüs etmenin yanı sıra takdir edici tutumu da içerir. Ayrıca, diğer insanların başarıları ve çabalarına değer veririm ve onları kendime atfetmem.

  1. İdeolojik (Fikirsel) Tarafsızlık

MBSR, MBCR ya da diğer MBI’ları öğretirken; siyasal, ideolojik ya da dinsel öğretilemeden uzak dururum. Eğer sorulursa, tabii ki de MBSR’ın geçmişi ya da kendi uygulamalarım hakkında konuşabilirim.

 

 

 

 

Share this post